Blog

Així ens expressem

Crega’m vosté, els records desvetlen més que el café. #Aixíensexpressem #FallalaVia #promocióúsdelvalencià #TavernesdelaValldigna #Llibret2018 #Promocionemlanostrallengua #Síalvalencià #SomPatrimoni #SomCultura #FallesTavernes #PatrimoniImmaterialdelaHumanitat